Go to top

Đột

AMADA TYPE [THICK TURRET] TOOLING

NC TURRET PUNCH PRESS
HIGH PERFORMANCE TOOLING

TRUMPF TYPE TOOLING

NC PUNCH PRESS
HIGH PERFORMANCE TOOLING

TRUMPF TYPE TOOLING

AMADA TYPE [Thin Turret] Tooling

NC TURRET PUNCH PRESS
HIGH PERFORMANCE TOOLING

MURATA TYPE TOOLING

NC TURRET PUNCH PRESS
HIGH PERFORMANCE TOOLING

AMADA TYPE [SET PRESS] Tooling

Punch Press Tools Standard Specifications And Options

KOMATSU TYPE TOOLING

NC TURRET PUNCH PRESS
HIGH PERFORMANCE TOOLING

KOMATSU TYPE TOOLING

Strong points of CONIC punch press tools

We provide quick delivery, high quality, less price products to the customers.

Option catalog (Long Life Tooling)

Super Dry Punch(SDP) / CONIC Long Life Punch(CLP) / Conic Hard Punch(CHP)

CONIC original products

Tooling information

CHI TIẾT


Gửi yêu cầu báo giá chày cối đột

Gửi yêu cầu báo giá qua mạng internet

CHI TIẾT

Gửi yêu cầu báo giá qua FAX

CHI TIẾT

Đặt câu hỏi hoặc yêu cầu thêm thông tin về sản phẩm chày cối đột/ dịch vụ

yêu cầu thêm về catalog chày cối đột

CHI TIẾT

Bạn cần tư vấn về chày cối đột bạn đang sử dụng
(Liên hệ đến Trung Tâm chày cối của chúng tôi)

CHI TIẾT