Go to top

Giới thiệu

Triết lý kinh doanh

Chiến lược, chính sách, cam kết chất lượng

Chi tiết

Giới thiệu chung/lịch sử

Giới thiệu sơ lược và lịch sử của công ty

Chi tiết

Máy móc, thiết bị sản xuất

Giới thiệu về máy móc, thiêt bị được sử dụng trong nhà máy ở Okayama qua đoạn phim "Technical center" (youtube)

Chi tiết

Vị trí nhà máy và văn phòng/bản đồ truy cập

Phương thức tiếp cận các chi nhánh, văn phòng,nhà máy và những công ty liên quan

Chi tiết

Mạng lưới đại lý phân phối

Mạng lưới đại lý phân phối trên toàn Thế giới

Chi tiết